Dobroczynność

Przekazujemy 1% na cele charytatywne. Z każdym, wylicytowanym w naszej galerii obrazem, wspierasz potrzebujących.

W ramach inicjatywy Galerii White Space Auction chcemy pomagać potrzebującym, dlatego od każdego sprzedanego na aukcji obrazu, Galeria przekazuje 1% od wylicytowanej ceny. Im większa cena wylicytowana, tym większa suma trafia do jednej ze wspieranych fundacji.


Fundacja Alivia

Fundacja Alivia. Misją fundacji jest mobilizowanie i aktywizowanie chorych na raka do bycia odważnym, aktywnym pacjentem, poszukującym najlepszych terapii, lekarzy i ośrodków, najkrótszych kolejek do badań diagnostycznych oraz wszelkich innych informacji, które mogą poprawić wyniki leczenia i stan zdrowia. Fundacja Alivia edukuje i reprezentuje pacjentów onkologicznych w debacie publicznej oraz daje narzędzia, dzięki którym mogą oni odważniej decydować o swoim zdrowiu, miejscu i sposobie leczenia.

Przejdź do strony
Omenaa Foundation

Omenaa Foundation zajmuje się budowaniem postaw tolerancji i wzbudzaniem w dzieciach i młodzieży pozytywnych refleksji na temat odmienności innych kultur i narodów oraz zachęcaniem do zainteresowania się losem grup mniejszościowych. Rozwija emocje i empatię a tym samym uczy szacunku do innych ludzi i przeciwdziała dyskryminacji. Pokazuje, że ludzie są równi bez względu na kolor skóry czy wyznanie.

Przejdź do strony
Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 r. Prezesem Zarządu Fundacji jest Janina Ochojska. Polska Akcja Humanitarna realizuje swoją misję poprzez: udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa. Fundacja pracuje ze społecznościami dotkniętymi kataklizmami naturalnymi, konfliktami zbrojnymi, prześladowaniami i ubóstwem aby zagwarantować im prawa do: życia i zdrowia, wody i należytych warunków sanitarnych, żywności, edukacji, życia w godnych warunkach, zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. PAH działa na całym świecie, do tej pory udzieliła pomocy w ponad 40 krajach dotkniętych największymi kryzysami humanitarnymi ostatnich 20 lat.

Przejdź do strony
Będąc na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką odnośnie plików cookie.