politykę prywatności

I Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.whitespace.auction,  zwany dalej "Serwisem" należy do White Space Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 56, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622884 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z Serwisu może Pan/Pani zostać poproszony/a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych umożliwiających korzystanie z Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynności, których te dane dotyczyły.

White Space Sp. z o.o.  zapewnia użytkownikom możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy. Dane użytkowników Serwisu mogą zostać przekazane uprawnionym organom tylko i wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

III Zabezpieczenia

Serwis jest zabezpieczony odpowiednimi środkami przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją danych osobowych. White Space Sp z o.o.  zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników Serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

IV Subskrypcja bezpłatnego newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny, by można było wysłać newsletter danemu czytelnikowi.

V Informacje o nowościach i reklama

White Space Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezamówionych informacji o nowościach w Serwisie oraz komercyjnych reklam do osób, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Serwisem.

VI Cookies oraz adres IP

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego Serwisu, Serwis może wykorzystywać pliki cookies (lub inną podobną technologię) oraz zbierać informacje o adresie IP. Nieudostępnienie ich, bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego Serwisu.

VII Zmiany Polityki prywatności

White Space Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności. Każdego użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna Polityka prywatności znajdująca się na stronie internetowej Serwisu. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do Polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: White Space Sp. z o.o.  szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie, dlatego nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami określonymi w Polityce prywatności.

.

Będąc na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką odnośnie plików cookie.